ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 : หลังการปรับปรุงระบบใหม่แล้ว ระบบจะรับ-ส่งอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดส่งหนังสือซ้ำอีกครั้ง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการส่งหนังสือได้ที่ โปรแกรมรอส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมผลการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ผ่าน ทั้งนี้ขอความกรุณาแนบไฟล์ด้วยนามสกุล PDF และใช้สีโทนขาวดำ เพื่อลดความล่าช้าของการส่งหนังสือข้ามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ค้นหาข้อมูลจากระบบงานเดิม
Username :
Password :
Change Password
  หากติดขัดปัญหาการใช้งาน มีข้อซักถาม เบอร์ติดต่อภายใน 1300 ติดตาม / ค้นหา หนังสือราชการ เบอร์ติดต่อภายใน 1177, 2440